Sąlygos:

 1. Konkurso tikslas: skatinti studentų mobilumą pagal Erasmus+ programą.
 2. Organizatorius: ESN Lithuania
 3. Laikotarpis: 2018 11 06 - 2018 11 30
 4. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas, savo privačiame Facebook ar Instagram profilyje įgyvendinęs visus tris anksčiau išvardintus reikalavimus. Nuotrauka visuose socialiniuose tinkluose turi būti matoma viešai. Pateikiama informacija turi būti išsami, tiksli ir teisinga. Pageidautina, kad paskelbtos nuotraukos atspindėtų paminėtos šalies nematerialųjį kultūrinį paveldą
 5. Prizas: Trys asmenys, pasidalinę geriausiomis nuotraukomis bus apdovanoti ir apie tai asmeniškai informuoti 2018 12 09. Nugalėtojus išrinks septynių asmenų komisija, sudaryta iš ESN Lithuania narių. Nuotraukų vertinimo kriterijai:
 • kūrybiškumas ir originalumas
 • ryšys su konkurso tema
 • kokybiškas turinys
 • nuotraukos populiarumas (kuo daugiau “like”, tuo didesnė galimybė laimėti!)
   
 1. Organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu diskvalifikuoti registruotus dalyvius. Diskvalifikavimo kriterijai:
 • pažeistos konkurso taisyklės
 • pažeistos Facebook ir/ar Instagram platformų taisyklės
 • pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ir reglamentai dėl apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio (draudžiama kelti nepadorų, seksualinį, šmeižiamąjį ar kitokių teisinių aktų neatitinkantį turinį)
   

Dalyvaudamas konkurse asmuo sutinka su Pagrindinėmis Taisyklėmis.

Konkurso dalyvis taip pat sutinka leisti organizatoriui panaudoti nuotraukas organizatoriaus veikloje nekomerciniais tikslais, viešinant Erasmus+ mobilumo programą. Jeigu konkurse dalyvaujančioje nuotraukoje yra asmenų, dalyvis patvirtina, jog asmenys yra informuoti bei sutinka, jog nuotrauka bus viešinama.

Organizatorius pasilieka teisę keisti reikalavimus ar atšaukti konkursą.

___________________________________________________________________________________________

Requirements:

 1. The objective of the contest: encouraging students' Erasmus+ mobility.
 2. Organizers: ESN Lithuania
 3. Period of applications: November 6, 2018 - November 30, 2018
 4. Contestants will be approved if they have followed all three steps mentioned above, either in his own Facebook or Instagram account. The picture has to be seen publicly in all social platforms. It is recommended that photos would portray the non-material culture of the country.
 5. Award: Three participants with the bestest pictures will be awarded and contacted individually on December 9, 2018. The winners will be chosen by a seven-people panel of the members of ESN Lithuania. Winning criteria:
 • Creativity and originality
 • Following the topic of a contest
 • Quality
 • Popularity (the more "likes", the bigger chance to win!)
   

6. ​The organizers reserve the right to disqualify registered contestants. Disqualification criteria: 

 • Violation of the contest rules
 • Violation of Facebook and/or Instagram terms of use
 • Violation of Republic of Lithuania Law on Cyber Security (it is prohibited to upload obscene, threatening or any other content that does not follow any other juridical act)


Participation in the contest indicates that applicants agree with the Main Rules.
Participants also agree on letting the organizers of the contest to use their pictures in the non-profitable activities made by the organizers in terms of promoting Erasmus+ mobility programme. In case of photos with other individuals, the contestant approves that they have been informed and agreed on the fact that pictures will be shared publicly.

The organizers reserve the right to change the requirements of the contest or cancel it.